teacup. [ 掲示板 ] [ 掲示板作成 ] [ 有料掲示板 ] [ ブログ ]

 投稿者
  題名
  内容 入力補助 youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ] [ 検索 ]

スレッド一覧

他のスレッドを探す  スレッド作成


gokaidagann

 投稿者:tone  投稿日:2019年 2月 3日(日)15時00分14秒
  umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? gunnma kenngikai no me-lu adoresu ni giseisaku@pref.gunma.lg.jp to sita adoresu ga arimasuga koreha giseisaku no moji ni ooku no hito no kioku no yuwakasiki no oto ga aterareru ki no settei de namaeni ni yuwakasiki wo ate ooku no hito no karada ni natte kurete ita yannba tihou no tanuki wo tikazuke jigennbakudann to toraesasu tosita ki no settei de simizunojirochou ga seijika no hamada kouiti wo yougo suru to sita ki no settei wo riyou sare kenngikai no touji no huku gichou ga kanngaeta koto da aru ki no settei ga ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
simizu no jirochou to hukugichou no keikennsha ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai nokaumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? mukade no kougunn wo huna ni suru tosita ninngyou tukai ga ita sono oyogi ni hunakoi uta  no kioku wo atoyori ni haberaseru to siteita sono nakani inu wo kakusite itaga yannbadamu kouji no iwa ni hunawo toositudukeru koto wo situdukeru tosite ki no settei wo oitekita sono soreha gunnma no gikai no hukugichou niha jigennbakudann to omoete simatta sono huna wo riyou no ki no settei nusi to hukugichou ha jigennbakudann wo issho ni tukutta koto no aru nakadatta soreha nou ya karada no iroiro na bubunn no ki wo soto ni butimakeru koto ni tunagatte ita sono jigenn bakudann ha torokko no kioku wo riyou siteita torokko no kioku ha tagai tigai ni site riyousarete ita ki no settei ya
hunakoiuta to iwareru uta no kioku ni fairy to iwareteiru yousei wo tukeiru tosi npotini yannba no tanuki no kioku ni awase iru tosita ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
fairy ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? simizu no jirochou ga kakusetai ni kane wo kubattenaiga kubatteiru pafo-mannsu wosi taiminnguyoku betu no kami kara kubarareta kaisuuwo sitteru kami mo ite siranai kami mo irui noka inai noka
umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? gunnma no kenngikai no hitotati ga ooku no gunnma no ippannjinn no tedori no kyuuryou ni ki de sihei ya kouka wo harau to site gunnma kenn no hito tai no karada de harau to pafo-mannsu sita kaisuu de sono pafo-mannsu nio betu no kami ga taiminngu wo awase haratta kaisuu ga dorekurai aruka harau to itta goukei gaku to ippannjinn ga jissai ha betu no kami kara sigharawarete iru koto wo giinn kara moratteiru tp gokai siteiru kaisuu wo toukei si harau to itta giinn ga jissai ni ha haratte inai nodakara soreha shakkinn tosite ippannjinn ni aru keredo sono shakki nn to siteiru koto de ki no settei wo sareta kairuu wo sitteru kami mpo iru noka inai noka
umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka?gunnmakenn no giinn ga kokuminn ni uso wo tuita toki kara no suuji no iti to ippannjinn kami ga sono giinn no sigoto buri wo miteita honnrai no tadasii hanndann no miraiyosou no suuji no 1 no kyorikann de koremade yori 1enn no kami ga adoribu de katudou siyasuku naru kaisuu ga aru houha dotiraka toukei dekiru kami mo ite dekinai kami mo iru noka injai nokaumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? hirosimakenn ni aru isizaki honntenn to mazda jidousha no ki no settei de hidokei no jigenn bakudann tosita ki no settei ga ari hitokei no taikann wo orikaesinagara atume bakuhatu wo okosita basho no kyorikann no taikann wo tadori bakuhatusita taikann no kyouchoukann ni oki tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
isizaki honntenn ya mazda no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai nokaumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? McDonald's no rogo no kioku ni takadanobaba no ryoutei no irogawa no shainn wo awase kabu wo kawaseru hachou to sita ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
tennsi to irogawa no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? hukusimakenn kooriyamasi de kooriyama kitakoutougakkou wo tochuu chuutai no aoyama hiromiti to kaiseizann daijinnguu no guuji no jinnsei no aru konndou tonanotteita otoko ha ooku no hito no karada ni natte kurete ita mikann no kioku ni nykon no kioku wo atumetudukeru to sita kin osettei ya ooku no hito no kioku no touhoku kanntou daisinnsai no kioku wo katori sennkou no kioku ni awaseru to sita ki no saettei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
aoyama hiromiti to konndou ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai nokaumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? kaiseizann daijinnguu no jinnsei no aru konndou no negao wo miru to sita ti-mu wo aoyama hiromiti ga tukuri sono miteiru sisenn ni konndou no honn no kioku wo nagasi konndou no katteita inu ni owaseiru ki no settei wosi ooku no hito no karada ni ituku tosita ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
aoyama hiromiti ya konndou ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? orinnpic medarisuto no morisue sinnji ha morisuesinngo to nanotteita jinnsei ga atta sonotoki tennsi ni misadame rareru koto wo suru tositeita morisue sinngo ha toyota jidousha to keiyaku sitara mokusei no kioku wo atumeru tositeita tennsi no wa wo sazukeru toiuukoto wo morisue sinngo ha siteita sono tennsi no wa ha 1jinnsei ni 1kkai ha nanndemo iuukoto wo kiku toiuu hurekomi datta ga soreha omoni nou ya me no joutai daga karada no joutai wo kaerarete sareru koto demo atta omoni karada ni natte kurete ita doubutu no tuno ya tori no kutibasi no kioku wo riyou sareru koto ga ookatta koremade no iteza no kami ha doubutu no tuno noma de yumi wo tukuri tudukeru tosi doubutu ga kannjita houkousei ni hassuru hachou ni tobasu to siteitaga ooku no hito no ude ya asi ya iroiro na doutai no taikann no jigenn wo seichoukara zurasi siteita sono iteza no kami wo riyou tomo siteita gunnmakeni sunndeita jieikann no marumo yosinari ha tennsi no wa ni nabe ya yakann wo tuketudukeru to siteita sono ki no settei de ooku no innshokutenn no hito no karada ni ituku ki no settei ga ookuatta ga ooku no hito no karada ni natte kurete ita mikann no kioku wo sita kara dasitudukeru koto wo siteitaga morisue sinngo to tomo ni toyota jidousha no sasupennshonn ni tennsi no wa wo hametudukeru ki no settei wo siteita ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
morisue sinnji ya morisue sinngo ya 1jinnsei ni 1kkai ha nanndemo iuukoto wo kiku to sita tennsi ya toyota jidousha no shainn no suuninn ya marumo yosinari ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? sinnjuku nisiguti tikaku no biccamera no tatemono ni aru chuukaryouri no rougairou no shainn to nou gekai no hukusima takanori ha ooku no hito no karada de kaeru no kaibou wo sita hukusima takanori ya rougairou no shainn no kioku ni kannka sase nagara ooku no hitpo no karada no hukusima takanori ya rougairou no shainn kaibou no jiki to tikai jikanntai wo mitukenagara ooku no hito no karada kara kaibousareta  kaeru no karada no utigawa wo dasi tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
rougairou no shainn ya hukusima takanori ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai nokaumi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi deuka? nougekai no hukusima takanori ya chuuka ryouri ya no rougairou no shainn ha kaeru wo kaibou sitatoki no kioku no yakuzai wo ooku no hito no kioku no anntena ni awase tudukeru ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
hukusima takanori to rougairou no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka

umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? chuukaya no rougairou no shainn ya nou gekai no hukusima takanori ha play station no kinou wo riyou si zennmai no mawaru sokudo de jinnta ga bunnri suru kawo suru to sita ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
hukusima takanori ga iru koto wo sitteru hito no ite siranai kami mo iru noka ianai noka


umi ya yama ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? takada no baba no ra-mennya npo roukannrou no shainn ha hida takayama kabusiki no kaisha no osime no ki no settei wo ooku no hito no yuke tudukeryu ki no settei de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni
roukannrou no shainn ya hida takayama kabusiki no kaisha no shainn ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka


 
 

3月議会

 投稿者:上村和男  投稿日:2015年 3月11日(水)09時03分32秒
  3月議会が始まりました。選挙を前に最後の議会です。
3月22日(日)14:00から市政報告会です。
みなさん!よろしくお願いします。
 

後援会総会

 投稿者:上村和男  投稿日:2015年 1月24日(土)18時27分50秒
  後援会の総会が開催されます。みなさんお誘い合わせの上
参加ください。
よろしくお願い申し上げます。今年は選挙の年でもありま
すので、気合いが入るような総会にしたいものです。
 

12/13市政報告会

 投稿者:上村和男  投稿日:2014年12月 3日(水)18時23分33秒
  12月13日に市政報告会を開催します。みなさんお誘い合わせの上ご出席ください。
総選挙の最中になりましたが、よろしくお願いします。筑紫野市政の課題など報告します。
みなさんからのご意見、要望をお聞かせください。
 

台風にご用心

 投稿者:上村和男  投稿日:2014年 7月 9日(水)11時24分6秒
  大きな台風がきそうです。少し逸れそうですが用心しましょう。
 

市政報告会と花見懇親会

 投稿者:上村和男  投稿日:2014年 3月29日(土)15時49分49秒
  4月12日(土)18:00から上村和男市議会議員市政報告会
と花見懇親会が開かれます。みなさんこぞってご参加ください。
よろしくお願い申し上げます。
 

上村和男後援会総会

 投稿者:上村和男  投稿日:2014年 2月 6日(木)07時57分43秒
  後援会の総会、新春のつどいが2月15日に開催されます。
会場は御前湯2階で、6時受付開始、6時半開会となっています。
みなさんお誘い合わせの上よろしくお願い申し上げます。
 

名護市長選挙の結果‥‥

 投稿者:上村和男  投稿日:2014年 1月20日(月)19時45分43秒
  沖縄の名護市長選挙は、反対を主張した稲嶺市長が勝利しました。
重要な転機となるとように思います。政治が民意からはなれたと
ころで行われる状況が進んでいました。この選挙の結果から変化
の始まりかもしれないと感じています。ただこれまでも地方の首
長選挙では与党が負けることがしばしばでした。国の政治も揺らぐ
ようなことになりそうです。今年は本当に激動の情勢がやってき
そうです。市民の暮らしと命を守るために全力を挙げてがんばる
ときだと思っています。みなさんよろしくお願いします。
 

謹賀新年

 投稿者:上村和男  投稿日:2014年 1月 4日(土)08時34分17秒
  2014年の新年を迎えました。戦争の危険をはらむ情勢です。
全力を挙げて活動を進めていきたいと思います。市民の暮らし
や人権を守る活動が重要になっています。いろんなみなさんと
連携してがんばります。よろしくお願い申し上げます。
 

12月議会が始まります

 投稿者:上村和男  投稿日:2013年12月 3日(火)10時37分25秒
  明日4日から12月議会が始まります。消費税増税による
市の条例改正が案件の多数を占めています。地域経済や市
民の生活に及ぼす影響が心配されています。問われるのは
市としての対策だと思っています。
 

レンタル掲示板
/123